Döngüsel Ekonomi ve Maliyet Avantajı

Deneyimlerimiz, endüstriyel simbiyozun başlamasında ve sürdürülebilirliğinde “paydaşlar için yarattığı ekonomik değerin” belirleyici olduğunu göstermiştir.

Bu nedenle atıklardan maksimum ekonomik değer yaratmayı odak alanımız olarak belirledik.

 

Günümüzde hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde endüstriyel simbiyozu yaygın bir ticari gerçekliğe dönüştürmek için anlaşılması gereken daha çok konu vardır.

Genellikle hem atığı üreten firmalar hem de işlenmiş atığı ikincil hammadde olarak satın alacak olan firmalar günümüz ekonomik koşullarında ana üretim faaliyet konularına odaklanmak zorunda kalırlar.

Bu nedenle, döngüsel ekonominin başlayabilmesi için; döngüsel ekonominin iş modelinin oluşturulması, analitik tekniklerle malzeme karakterizasyonu ve analizlerinin yapılması, ikincil hammaddeyi kullanacak pazarın oluşturulması, potansiyel alıcıların beklentilerine göre numuneler hazırlayarak deneme sonuçlarının takip edilmesi gibi faaliyetler için Ar-Ge firmalarına ve inovasyon projelerine ihtiyaç duyulur.

Depolama ve taşıma esnasında uyulması gereken yasal mevzuatlara uyum sağlanması da bu alanda sürdürülebilir başarının şartıdır.

 

 


HAKKIMIZDA AR-GE Ana Aktiviteler Döngüsel Ekonomi ve Maliyet Avantajı Sektörler Altyapı Araştırma Projeleri (Ulusal ve Uluslararası) EĞİTİM - DANIŞMANLIK ÜRÜNLER REFERANSLAR HABERLER