Kritik Hammaddeler

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en

Bazı hammaddelere güvenilir ve engelsiz erişim, AB içinde ve dünya genelinde artan bir endişe kaynağıdır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, Avrupa Komisyonu, AB için düzenli bir inceleme ve güncellemeye tabi olan kritik hammaddelerin (CRM) bir listesini hazırlamıştır.

CRM'lerin kritiklik derecesi, o hammaddenin ekonomik değeri ve tedarik riskine göre oluşturulan grafikle değerlendirilir.


HAKKIMIZDA AR-GE EĞİTİM - DANIŞMANLIK ÜRÜNLER REFERANSLAR HABERLER